LT EN
Dalintis Facebook'e

Publikacijos


2023

Pinkevičienė, Dalia. Mišri kalba ir jos socialinės reikšmės: keturių darbo aplinkų Vilniuje tyrimas. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2023.

Vaicekauskienė, Loreta. Paveldėtasis vilniečių balsių „ylginimas“. In Algė Andriulytė, Rasa Antanavičiūtė, Arūnas Gelūnas, Giedrė Mickūnaitė (sud.) Vilniečių albumas: 20 esė ir 150 vaizdų Vilniui. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.

Vaicekauskienė, Loreta. The sociolinguistic dynamics of Russian and English in post-1990 Lithuania. World Englishes 42(4), 2023, 749–767.

2022

Čičirkaitė, Ramunė. Kaip kalba TV ir radijo laidų vedėjai? Balsių įtempimas kaip formalaus ir rimto kalbėjimo stiliaus indeksas. – Taikomoji kalbotyra 17: 166–185.

Jankauskaitė, Eglė. Lietuvos kalbos redaktoriai kalbos standartizavimo ir kultūrinės produkcijos laukuose: konkuruojančių nuostatų derinimas. Taikomoji kalbotyra 17, 2022, 119–136.

Pinkevičienė, Dalia. Mixed Speech Styles in Two Single-Gendered Occupational Groups: Identities in Interaction. Taikomoji kalbotyra 17, 2022, 38–61.

Loreta Vaicekauskienė, "Kai varžosi miestai, ar varžosi ir jų kalbos?", in: Justina Juodišiūtė, Miglė Survilaitė, Tomas Vaiseta (sud.), Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus, Vilnius: MO muziejus, Kauno miesto muziejus, 2022, p. 78–89.

Loreta Vaicekauskienė, “When Cities Compete, Do Their Language Compete, Too?”, in: Justina Juodišiūtė, Miglė Survilaitė, Tomas Vaiseta (eds.), Kaunas-Vilnius: Moving Mountains, Vilnius: MO muziejus, Kauno miesto muziejus, 2022, p. 78–89.

Vaicekauskienė, Loreta, Vuk Vukotić, Ramunė Čičirkaitė, Laima Nevinskaitė. Lietuvių kalba kaip klaida. Raštingumo samprata ir kalbos taisymai mokykloje. (Specialusis Taikomoji kalbotyra numeris, Nr. 18, 2022), www.taikomojikalbotyra.lt  

Vukotić, Vuk. On the Discursive Construction of Dialectal Varieties: The Case of Central South Slavic ‘Supradialects’. Scando-Slavica, 68 (1), 2022, 175–191.

2021

Jankauskaitė, Eglė. Kalba ir galia. Kalbos redaktorių savimonė ir vaidmuo kalbos standartizavimo lauke. Darbai ir dienos 75, 2021, 47–62. 

Ramonaitė, Jogilė Teresa. Kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys: kieno poveikis stipresnis? Tarptautinio įvaikinimo situacijos tyrimas ir sąsajos su emigracija. Bendrinė kalba 94, 2021. 

Ramonaitė, Jogilė Teresa ir Meilutė Ramonienė. Kaip, kada ir kodėl užmirštama gimtoji kalba? Taikomoji kalbotyra 16, 2021, 1–24.

2020

Ramonaitė, Jogilė Teresa. Do I need want to speak? Foreigners in a “small” language country. Journal of Baltic Studies 51 (1), 2020, 35–50.
Ramonaitė, Jogilė Teresa. Can we repeat what we do not say in L2? Taikomoji kalbotyra 14, 2020, 164–182. 

Vaicekauskienė, Loreta. Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai? Taikomoji kalbotyra 14, 2020, 183–208. 

Vaicekauskienė, Loreta. Maintaining power through language correction: a case of L1 education in post-Soviet Lithuania. In Chapman, Don & Rawlins, Jacob D. (eds.). Language Prescription: Values, Ideologies and Identity. Multilingual Matters, 2020, 145–170.

2019

Čičirkaitė, Ramunė. Vilniaus kalbos fonetinių ypatybių socialinės reikšmės: stigmatizuojamas ilginimas ir santykis su žiniasklaidos kalba. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. Visas tekstas Santrauka

Čičirkaitė, Ramunė. „Ar žodžio galo balsių ilgumą lemia kalbų kontaktai? Praeities mįslė iš kelių kartų įvairiakalbiį vilniečių perspektyvos (trukmės aspektas)“. Archivum Lithuanicum 21, 2019, 255–280.

Nevinskaitė, Laima. „Nes taip kalba žurnalistai: kaip radijas ir TV veikia lietuvių kalbos pokyčius“. Darbai ir dienos 71, 2019, 83–100.

Nevinskaitė, Laima, Tamaševičius, Giedrius. Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010. Mokslo studija. Mokslinė redaktorė Loreta Vaicekauskienė. Specialusis „Taikomosios kalbotyros“ numeris (13),  2019, 118 p. 

Ramonaitė, Jogilė Teresa. Sakytinės lietuvių kalbos iššūkiai: įvardžių variantai iš antrosios kalbos įsisavinimo perspektyvos. Lietuvių kalba 13, 2019. 

Schoroškaitė, Vilija, Vaicekauskienė, Loreta. Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 dešimtmečio iki šių dienų. Taikomoji kalbotyra 12, 2019, 259–291. 

Urbonaitė, Daina. „Kaip apie kalbą kalba lietuvių kalbos vadovėliai gimnazistams“. Taikomoji kalbotyra 12, 2019, 182-229, www.taikomojikalbotyra.lt 

Urbonaitė, Daina, Vaicekauskienė, Loreta. „Gimtoji kalba mokykloje: Vakarų Europos švietimo paradigmų istorija su šiandieninės Lietuvos prieskoniu“. Archivum Lithuanicum 21, 2019, 233–254.

Vaicekauskienė, Loreta.  “Driving Forces behind Language Change. Does Danish Theory Hold up in Lithuania?” In Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė and Loreta Vaicekauskienė (eds.) Shaping the Rings of the Scandinavian Fellowship. Festschrift in Honour of Erika Sausverde. (Scandinavistica Vilnensis 14). Vilnius: Vilnius University Press, 2019, 241–272. 

Vaicekauskienė, Loreta ir Inga Vyšniauskienė. „Russian and English as socially meaningful resources for mixed speech styles of Lithuanians.“ In Sanita Lazdiņa and Heiko F. Marten (eds.) Multilingualism in the Baltic States. Societal Discourses and Contact Phenomena. Palgrave Macmillan, 2019, 337–367. 

Vukotić, Vuk. Language serves the people, not the other way around! Ideologies of language in Lithuania, Norway, Serbia and the Baltic, Scandinavian and Ex-Yugoslav regions. A typological perspective on metalinguistic media discourses and language policies. PhD dissertation. Vilnius: Research Institute of the Lithuanian Language, 2019. Visas tekstas  Santrauka 

Vukotić, Vuk. "The power of top-down language planning: a comparative investigation of three European regions". Darbai ir dienos 71, 2019, 11-31.

Vukotić, Vuk. 2019. Social engineers and myth-busters: A comparative research on Lithuanian, Norwegian and Serbian language experts. Taikomoji kalbotyra 13, 292-344. 

2018

Čičirkaitė, Ramunė. Visy, kity, abū. Ar žodžio galo ilginimas būdingas visiems vilniečiams? Taikomoji kalbotyra 2018 (10): 68–85. 

Jakelienė, Eglė. Code-switching on Facebook in Denmark and Lithuania. Taikomoji kalbotyra 2018 (10): 1–27. 

Vaicekauskienė, Loreta ir Nerijus Šepetys „Lithuanian language planning: a battle for language and power.“ In Ernest Andrews (ed.). Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China.“ Palgrave Macmillan, 2018, 193–218. 

2017

Čekuolytė, Aurelija. Vilnius adolescents’ social order: An outsider’s look Inside. An ethnographic and sociolinguistic study of social categories and stylistic practices among Vilnius adolescents. PhD dissertation. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2017. Visas tekstas  Santrauka 

Nevinskaitė, Laima. Framing Russia as Threat in the Lithuanian Media: Corpus Analysis. Lituanus 63 (4), 2017, 28–42.

Ramonaitė, Jogilė Teresa. Bendratis lietuvių kaip antrojoje kalboje. Baltistica LII(1), 2017, 81–104.

Ramonaitė, Jogilė Teresa. Ką pasako tokios užsieniečių sudaromos formos kaip valgu ar žinėjau? Lietuvių kalba 2017 (11).

Urbonaitė, Daina. Kalbos samprata kalbinio švietimo politikoje: Lietuvos ir Danijos lyginamoji analizė. Taikomoji kalbotyra 2017 (9).

Vaicekauskienė, Loreta. Language Regimentation as Soviet Inheritance: Joining Scholarship and State Ideology. In Ingrid Tieken-Boon van Ostade and Carol Percy (eds.) Prescription and Tradition in Language. Establishing Standards across Time and Space. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 2017, 303–317.

Vaicekauskienė, Loreta (sud.). Lietuvių kalbos idealai: kaip keitėsi geriausios kalbos idėja. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 316 p.
Knygoje publikuojami Ramunės Čičirkaitės, Laimos Nevinskaitės, Giedriaus Tamaševičiaus, Loretos Vaicekauskienės tyrimai.

Vukotić, Vuk. The nation-building linguist: On the status and ideologies oflanguage planning institutions inpost-1990s Croatia and Lithuania. In Ludmilla A‘Beckett and Theodorus Du Plessis (eds.). In Oursuit of Societal Harmony: Reviewing the experiences and approaches in officially monolingual and officially multilingual countries, SUN Media: Bloemfontein, 2017, 169-183.

2016

Čičirkaitė, Ramunė. Išsilavinės, pasiturintis verslininkas ar su akcentu kalbantis turgaus prekeivis? Pasamoningųjų nuostatų tyrimas rusų mokyklose. Taikomoji kalbotyra 2016 (8).  

Čičirkaitė, Ramunė. „Radijuj ir televizijoj gal net vilnietiškai jie kalba“. Sakytinės žiniasklaidos ir Vilniaus kalbos nekirčiuotų kintamųjų /i:/, /u:/, /e:/, /o:/, /æ:/ ir /a:/ akustinė analizė. Taikomoji kalbotyra 2016 (8). 

Keturkienė, Miglė, Loreta Vaicekauskienė. Lietuvių kalbos mokytojai standartinės kalbos ideologijos nelaisvėje: nuostatos, praktikos, pasekmės. Darbai ir dienos 65, 2016, 31–52.

Nevinskaitė, Laima. „O kodėl Jūs mane pertraukinėjate?“ Persidengimų bei pertraukimų kaita pokalbių laidose 1960–2011 metais. Taikomoji kalbotyra 2016 (8). 

Tamaševičius, Giedrius. The role of linguists in metalinguistic discourse in modern Lithuania. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37 (8), 2016, 243-252. 

Vaicekauskienė, Loreta and Nerijus Šepetys (eds) Lithuanian Language Ideology: A History of Ideas, Power and Standardisation. Vilnius: Naujasis
židinys-Aidai. Summary. 2016. 338–344. 

Vaicekauskienė, Loreta ir Nerijus Šepetys (sud.). Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2016, 344 p.

Vaicekauskienė, Loreta. Kalbos standartizavimo idėjos ir teorijos. In Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys (sud.). Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2016, 19–49.

Vaicekauskienė, Loreta. Dabartinės lietuvių kalbos inžinerijos karkasas. In Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys (sud.). Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2016, 245–310.

Vukotić, Vuk. "A Language Expert Protects True Values and National Interests": A Look into the Construction of Linguistic Expertise in the Metalinguistic Discourses in Lithuania and Serbia. Komunikacija i kultura online 2016 (7). 

Vukotić, Vuk. What does “language” mean for its users? Constructing a theoretical model of a notion of language in the public space. Taikomoji kalbotyra 2016 (8). 
 

2015

Ramonaitė, Jogilė Teresa. Kaip tirti antrosios kalbos įsisavinimą: skerspjūvio metodas. Taikomoji kalbotyra  2015 (7). 

2014

Čekuolytė, Aurelija. "He blet nachui was in a shop": Swearing Practices and Attitudes to Swearing among Vilnius Adolescents. Taikomoji kalbotyra 2014 (6).

Čekuolytė, Aurelija. Streetwise, Active and Cool: How Do Vilnius Adolescents Perceive Their Peers’ Linguistic Identity? Taikomoji kalbotyra 2014 (6).

Čičirkaitė, Ramunė. Vilnietiško balsių ilginimo socialinė reikšmė. Moksleivių pasąmoningųjų nuostatų tyrimas. Taikomoji kalbotyra 2014 (6).

Čičirkaitė, Ramunė. Idealiosios bendrinės tarties beieškant: ilgojo-įtemptojo balsio o vartosena 1960–2011 m. informacinėse laidose. Darbai ir dienos 62, 2014, 45–58.

Nevinskaitė, Laima. Daugiakalbių reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3).

Tamaševičius, Giedrius. Five Decades of Swearing on Air in Lithuania. In Marianne Rathje (ed.) Swearing in the Nordic Countries. Dansk Sprognævns konferenceserie 2. Copenhagen: Dansk Sprognævn, 2014, 83–98.

Tamaševičius, Giedrius. Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis. Darbai ir dienos 62, 2014, 9–22.

Vaicekauskienė, Loreta. Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas. Taikomoji kalbotyra 2014 (6). 

Vaicekauskienė, Loreta. Didmiestis ir sostinė geriausios lietuvių kalbos percepcijose. Taikomoji kalbotyra 2014 (6). 

Vaicekauskienė, Loreta. Graži ar protinga? Socialinės Vilniaus merginė tarties variantų reikšmės ir diskurso stereotipai. Taikomoji kalbotyra 2014 (6). 

Vaicekauskienė, Loreta, Dabašinskienė, Ineta, Kamandulytė-Merfeldienė, Laura. Naujųjų skolinių kaitybinio ir darybinio adaptavimo modelių produktyvumas. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3). 

Vyšniauskienė, Inga. Corpus Analysis of Russian and English Resources in Vilnius Adolescents’ Speech. Taikomoji kalbotyra 2014 (6).

Vukotić, Vuk. Conflicting notions of language in metalinguistic discourses in Lithuania, Norway and Serbia. Taikomoji kalbotyra, 2014 (5). 

2013

Nevinskaitė, Laima. Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3). 

Nevinskaitė, Laima. Retrospektyvus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis. Taikomoji kalbotyra 2013 (2). 

Nevinskaitė, Laima. Kalbų mokėjimas ir vartojimas didžiuosiuose ir mažesniuose miestuose. In Meilutė Ramonienė (sud.) Miestai ir kalbos II, Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2013, 55–72.

Tamaševičius, Giedrius. Kai antenos prabyla kalbos klaidomis. Naujasis Židinys-Aidai 7, 2013, 482–487. 

Tamošiūnaitė, Aurelija. Raštingumo link: keli sociolingvistiniai XX a. pr. lietuvių išeivių portretai. Oikos 2 (16), 2013, 59–74. 

Vaicekauskienė, Loreta (sud.) Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3). Teminis numeris Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai.

Vaicekauskienė, Loreta. Pratarmė teminiam numeriui „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3). 

Vaicekauskienė, Loreta. Skolos bijosi – turtė nepadarysi. Leksikos skolinimosi poreikiai ir polinkiai 1991–2013 m. rašytiniuose tekstuose. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3). 

Vaicekauskienė, Loreta. Kai juokas tikras, bet netikra tikrovė. Diskurso juoko ideologizavimas TV ir radijo eteryje 1960–2010. Naujasis Židinys 8, 2013, 564–571. 
 
Vaicekauskienė, Loreta, Ebbe Flatau. Danų–lietuvių kalbų žodynas, trečiasis papildytas ir pataisytas leidimas, ser. Scandinavistica Vilnensia: Mokomosios knygos. Vilniaus universitetas, Tyto Alba, 2013, p. 231.

Vaicekauskienė, Loreta, Daiva Aliūkaitė. Overt and covert evaluation of language varieties in the Lithuanian speech community. In Tore Kristiansen and Stefan Grondelaers (eds.) Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus, 2013, 97–124. 

2012

Aleksandravičiūtė, Skaistė, Vaicekauskienė Loreta. Juokai juokais, bet šiandien juokiamės daugiau ir kitaip: juokas kaip TV ir radijo diskurso bruožas 1960–2010 metais. Darbai ir dienos 58, 2012, 283–295. 

Čekuolytė, Aurelija. Etnografinio metodo taikymas sociolingvistiniuose (jaunimo kalbos) tyrimuose. Taikomoji kalbotyra 2012 (1). 

Čičirkaitė, Ramunė, Vaicekauskienė Loreta. Balsių ilginimas kaip sociolingvistinis vilniečių tarties bruožas. Taikomoji kalbotyra 2012 (1). 

Čičirkaitė, Ramunė. Kirčiuotų trumpųjų balsių ilginimo polinkiai 1960-2011 m. informacinėse laidose. Kalbos kultūra 85, 178–189. 

Girčienė, Jurgita, Tamaševičius Giedrius. Five Decades of Television: from Language Homophony to Polyphony. Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 2012, 31–43. 

Nevinskaitė, Laima. On the Public Sphere and its Participants. Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 2012, 44–56. 

Tamaševičius, Giedrius. Lithuanian Language in Spoken Media: Plagued by Disease since 1990? In Violeta Meiliūnaitė, Nadežda Morozova (sud). Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, 239–248. 

Tamaševičius, Giedrius. Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. 

Vaicekauskienė, Loreta, Erika Sausverde. Lietuvos tarmių rezervatas: socialiniai ir geografiniai tarmės mobilumo ribojimai tiesioginių tyrimų duomenimis. Taikomoji kalbotyra 2012 (1). 

Vaicekauskienė, Loreta. "Good Language" and Insecure Speakers: A Study into Metalinguistic Awareness of TV and Radio Journalists in the Context of Language Monitoring in Lithuania. In Aurelija Usonienė, Nicole Nau, Ineta Dabašinskienė (eds.). Multiple Perspectives in Linguistic Research on Baltic Languages, Cambridge Scholars Publishing, 2012, 76–103. 

Vaicekauskienė, Loreta. Language standards in a post-modern speech community: cosmetic touch ups and ongoing changes. Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 2012, 58–72. 

Vyšniauskienė, Inga. Polilingvali Vilniaus jaunimo raiška: socialinės tapatybės paieškos. Kalbotyra 64, 2012, 140–157.  

2011

Aleksandravičiūtė, Skaistė. žvilgsnis į sakytinės žiniasklaidos kalbą. Darbai ir dienos 55, 2011, 208–222. 

Tamaševičius, Giedrius. Metaforos, kuriomis gyvi esam, arba, kaip kalbama apie grėsmes kalbai. Naujasis Židinys-Aidai 5, 2011, 308–314. 

Tamaševičius, Giedrius. Tauta, gimusi iš filologijos, ir lingvistinio nacionalizmo fenomenas. Darbai ir dienos 56, 2011, 143–152. 

Vaicekauskienė, Loreta. Language ‘nationalization’: One hundred years of Standard Lithuanian. In Tore Kristiansen and Nikolas Coupland (eds.) Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus, 2011, 105–112. 

Vaicekauskienė, Loreta. Oficialioji lietuvių kalba yra negyva kalba. žurnalistai apie lietuvių kalbos standartė televizijoje ir radijuje. Darbai ir dienos 55, 2011, 191–207. 

Vaicekauskienė, Loreta, Čičirkaitė, Ramunė. „Vilniaus klausimas“ bendrinės lietuvių kalbos sampratose: metalingvistinių vilniečių komentarų tyrimas. Darbai ir dienos 56, 2011, 55–74. 

2010

Čekuolytė, Aurelija. Jaunimo požiūris į angliškus žodžius suaugusiųjų kalboje. Kalbos kultūra83, 2010, 322–341. 

Nevinskaitė, Laima. Lietuviškų trumpųjų žinučių rašyba. Kalbos kultūra 83, 2010. 

Nevinskaitė, Laima. Kalbų mokėjimas ir vartojimas didžiuosiuose miestuose: lyginamoji analizė. In Meilutė Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 269–277.

Nevinskaitė, Laima. Klaipėdiečio sociolingvistinis portretas: kalbų mokėjimas ir vartojimas Klaipėdoje. In Meilutė Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 251–267.

Tamaševičius, Giedrius. „Bloga“ kalba ir sociolingvistinė kompetencija. Darbai ir dienos, 54, 2010, 189–198. 

Vaicekauskienė, Loreta. Globalioji daugiakalbystės perspektyva: anglų kalbos vieta ir vaidmuo Lietuvos miestų erdvėje. In Meilutė Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 175–203. 

Vaicekauskienė, Loreta, Reda Šmitaitė. Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose. Kalbotyra 63 (3), 2010, 107–124. 

Vaicekauskienė, Loreta. Lietuvių kalbos norminimo šimtmetis: daug ideologijų ir šiek tiek vartosenos. Naujasis Židinys-Aidai 5–6, 2010, 165–172.