LT EN
Dalintis Facebook'e

Paieška

Meeting with Danish experts, LANCHART, University of Copenhagen, 2012-12-04

Seminaras buvo skirtas naujausiems Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus projektams ir tyrimų metodams ekspertuoti. Ekspertai Pranešimai: Ramunė Čičirkaitė, Presentation of phonetic and prosodic variation in the corpus of Lithuanian broadcast media (1960-2011). Discussion of methods Ramunė Čičirkaitė, Research of Vilnius  

TV ir radijo kalbos tyrimas

TV ir radijo kalbos tyrimas Pastarųjų dešimtmečių žiniasklaidoje pastebima daug pokyčių, lemiančių žiniasklaidos kalbos kaitą. Atsirado nepalyginamai didesnė žanrų įvairovė, padaugėjo dialoginių ir poliloginių, pramoginių žanrų, spontaniško kalbėjimo, neprofesionalių kalbėtojų. Visa tai lemia, kad žiniasklaidoje daugėja  

Žiniasklaidos kalbos kaita

Žiniasklaidos kalbos kaita Remiantis žiniasklaidos tekstyno medžiaga, analizuota viešosios kalbos ir viešosios erdvės kaita nuo 1960 m. iki 2010 m. ir dabartiniu laikotarpiu. Kelta hipotezė, kad lietuviškoje žiniasklaidoje vyksta panašūs kaip visoje Europoje viešosios kalbos kolokvialiazijos, arba konversacionalizacijos,  

Sakytinės žiniasklaidos tekstynas

Sakytinės žiniasklaidos tekstynas 1960–2010 m. Šis tekstynas yra projekto „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ empirinio tyrimo instrumentas, skirtas analizuoti, kaip kito viešoji kalba per paskutinius penkis dešimtmečius. Tekstyną sudaro 63 val. radijo ir televizijos laidų ar jų fragmentų  

Sakytinės žiniasklaidos tekstyno sandara

Sakytinės žiniasklaidos tekstyno sandara Radijo ir televizijos laidų atranką tekstynui lėmė tyrimo tikslai ir gana ribotas archyvinių laidų prieinamumas. Atranka atlikta pagal tris kriterijus: 1. Chronologinis kriterijus. Visų pirma sąlygiškai išskirti trys pagrindiniai sakytinės žiniasklaidos raidos etapai, kuriems būdingi skirtingi