LT EN
Dalintis Facebook'e

Paieška

Sankt Peterburgo Europos universiteto tarptautinė konferencija „Antropologija. Folkloristika. Sociolingvistika“, 2012-03-22/24

В рамках работы конференции обсуждаются следующие темы и вопросы: • Культурная антропология: ритуал и повседневность; культурные идентичности; семиотика вещей; этнические процессы;  

Kalba Vilnius

Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė (2012–2014) Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje (2010) Čia pristatome projektą „Kalba Vilnius“. Iš tiesų jis susideda iš dviejų projektų. Pirmasis truko vos tris mėnesius, antrasis – nuo 2012 m. rugsėjo iki 2015 m. sausio. Miesto kalba yra  

Suaugusiųjų vilniečių kalbos ir nuostatų tyrimas

Suaugusiųjų vilniečių kalbos ir nuostatų tyrimas Suaugusiųjų vilniečių kalbos ir nuostatų tyrimas buvo atliekamas keliais etapais. Pirmiausia pagal klasikinę Labovo sociolingvistinio interviu metodiką sukaupta per 50 val. garso įrašų su penkių amžiaus grupių (18–24, 25–34, 35–44, 45–54, >55, apylygiai vyrų ir moterų)  

Vilniečiai apie Vilnių

Nelabai ilgai trukus čia dėsime vilniečių interviu apie Vilnių. Informantų prašome prisiminti vaikystės miesto erdves, pasakyti savo nuomonę apie permainas mieste, įvertinti skirtingų miesto rajonų patrauklumą, palyginti Vilnių su kitais Lietuvos ir kitų Europos valstybių miestais, apibūdinti tipišką vilnietį, Vilniaus kalbą. Nors labiausiai  

Vilniaus sociolektai

Fonetinių ir akcentinių ypatybių tyrimas RAMUNĖ ČIČIRKAITĖ LKI Sociolingvistikos skyriaus doktorantė ramune.cicirkaite@gmail.com XX a. pirmoje pusėje vykdytuose kaimo dialektologijos tyrimuose svarbiausi informantų atrankos principai nusakomi santrumpa NORMS – non-mobile, older, rural, male speakers. Kitaip tariant, informantais anksčiau