LT EN
Dalintis Facebook'e

Paieška

Lietuvių kalbos idealai

Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai Sociologų teigimu, šiuolaikinės visuomenės šiandien patiria itin smarkius socialinius ir kultūrinius pokyčius. Su jais susijusi ir kalbinių nuostatų, taip pat ir pačios kalbos kaita. Greta bendrinės kalbos, buvusios kalbos atmainų hierarchijos viršuje, imamos vertinti ir kitos  

Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai

Kalbos standartizavimas, bendrinės kalbos, tarmių ir kitų socialinių kalbos atmainų vertinimai, kalbos vaidmens suvokimas yra neatsiejami nuo visuomenės raidos ir viešosios erdvės pokyčių. Projektu norima ištirti, su kokia socialine tapatybe šiandieninėje postmodernioje Lietuvos visuomenėje asocijuojami skirtingi kalbos akcentai, kaip kito  

Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universität Berlin, 2012-08-21/24

Sociolinguistics Symposium is Europe's premier international conference on language in society. The main theme of the 19th Sociolinguistic Symposium was Language and the city. Attractive and terrifying, modern cities and megacities structure our lives and communication more than ever. More than 50% of the world’s population live in big cities. If urban  

Žiniasklaidos kalbos kaita

Žiniasklaidos kalbos kaita Remiantis žiniasklaidos tekstyno medžiaga, analizuota viešosios kalbos ir viešosios erdvės kaita nuo 1960 m. iki 2010 m. ir dabartiniu laikotarpiu. Kelta hipotezė, kad lietuviškoje žiniasklaidoje vyksta panašūs kaip visoje Europoje viešosios kalbos kolokvialiazijos, arba konversacionalizacijos,  

Žurnalistai apie kalbą

Apie tai, kad kalbos vartotojų požiūris į kitas kalbas, įvairias tos pačios kalbos atmainas, jų pačių kalbą yra svarbus duomenų šaltinis, papildantis kalbos vartosenos tyrimus, sociolingvistai žino jau bent penkiasdešimt metų. Lietuvoje sistemingi nuostatų tyrimai atliekami palyginti neseniai. 2009 m. vykdėme projektą, pavadintą Baltų  

Tyrimo rezultatai

Tyrimo rezultatai Tipiškų (ir kartu patyrusių bei žinomų) Lietuvos televizijų ir radijo žurnalistų nuostatų tyrimas atskleidė visą skalę, kurią pradeda ir užbaigia kraštutinės individualios nuostatos. Vis dėlto bendrai paėmus matyti, kad per interviu išsakomas požiūris iš esmės atitinka tai, kas vyksta su viešąja