LT EN
Dalintis Facebook'e

Paieška

Lietuvių kalbos instituto jaunųjų tyrėjų stovykla Užuovėjos: apie kalbą ir kitas baimes, Nidos savivaldybė, 2012-09-13/16

Stovyklos programą sudarė kalbos, literatūros, istorijos, filosofijos ir kitų sričių doktorantų pranešimai, mokslininkų, kultūros veikėjų ir kitų kviestinių svečių paskaitos, viešos diskusijos. Pranešimai: Aurytė Čekuolytė, Rusų ir anglų kalbos socialinė reikšmė Vilniaus jaunimo kalboje Ramunė Čičirkaitė, Ar  

Lietuvių kalbos idealai

Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai Sociologų teigimu, šiuolaikinės visuomenės šiandien patiria itin smarkius socialinius ir kultūrinius pokyčius. Su jais susijusi ir kalbinių nuostatų, taip pat ir pačios kalbos kaita. Greta bendrinės kalbos, buvusios kalbos atmainų hierarchijos viršuje, imamos vertinti ir kitos  

Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos visuotinis susirinkimas, Vilniaus universitetas, 2012-01-20

Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA yra organizacija, jungianti tyrėjus, pedagogus, mokslo, pedagogikos, visuomenės ir kitas institucijas bei asmenis, kurių veikla yra susijusi su taikomosios kalbotyros sritimi. Viena iš asociacijos veiklos sričių yra naujausių taikomosios kalbotyros (kalbų mokymo, vertimo, leksikografijos,  

Socialinės jaunimo kategorijos

Paauglių socialinės kategorijos „Mano laikais jaunimas elgėsi gražiau.“ Tikrai? Apie šiuolaikinius paauglius yra išsakyta daug ir dažniausiai neigiamų nuomonių. Jie nesimoko, per daug laiko praleidžia prie kompiuterio, per ilgai užsibūna kieme, nepagarbiai elgiasi su suaugusiaisais, teršia kalbą keiksmažodžiais ir jaunimo  

Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai

Kalbos standartizavimas, bendrinės kalbos, tarmių ir kitų socialinių kalbos atmainų vertinimai, kalbos vaidmens suvokimas yra neatsiejami nuo visuomenės raidos ir viešosios erdvės pokyčių. Projektu norima ištirti, su kokia socialine tapatybe šiandieninėje postmodernioje Lietuvos visuomenėje asocijuojami skirtingi kalbos akcentai, kaip kito  

Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar and Contacts, University of Tartu, 2012-05-04/06

Plenary speakers: Maria Koptjevskaja-Tamm, Stockholm University, Lexical typology and language contact Florian Siegl, University of Helsinki, Language contact(s) in the Yeniseian North Axel Holvoet, University of Warsaw, Vilnius University, Obliqueness and oblique subjects in a cross-linguistic perspective Themes of the Conference • Contact-induced  

Kitų kalbų intarpai Vilniaus jaunimo kalboje

Kitų kalbų intarpai Vilniaus jaunimo kalboje Šiek tiek teorijos... Ne kartą yra tekę girdėti, kaip paaugliai kalbėdami įterpia rusų, anglų ar kitų kalbų žodžių, frazių, ištraukų iš dainų. Kiek anksčiau, prieš projektą, 15 m. vilnietė tyrėjams padovanojo pavyzdį, iliustruojantį kitakalbių intarpų vartoseną jaunimo  

Standartizavimo ideologijų tyrimas

Standartizavimo ideologijų tyrimas Lietuvių kalbos norminimo, tvarkybos ir priežiūros institucijų sistema, žiūrint formaliai, susikūrė tik po 1990 m., atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tačiau jos ištakos idėjine prasme siekia prieškario Lietuvos Respublikos laikus, o pati sistema pradėjo kurtis sovietiniais metais. Taigi norint  

Jaunimo kalba ir tapatybė

Etnografinis ir sociolingvistinis Vilniaus jaunimo kalbos tyrimas AURELIJA ČEKUOLYTĖ LKI Sociolingvistikos skyriaus doktorantė auryte.cekuolyte@gmail.com Apie jaunimo kalbą kalbama nemažai, dažniausiai neigiamai. Esą tai netaisyklinga, šiurkšti, svetimybėmis užteršta kalba. Viena mano pažįstama moteris apie jaunimo kalbą sakė:  

Žaidžiant su kalba

Kitų kalbų bruožai kaip Vilniaus jaunimo tapatybės dalis INGA VYŠNIAUSKIENĖ Jaunesn. mokslo darbuotoja idervinyte@gmail.com Jaunimo kalbos tyrėjai pastebi, kad šiuolaikinis jaunimas, norėdamas savo kalbinei veiklai suteikti kūrybiškumo bei žaismingumo, šalia gimtosios kalbos dažnai įterpia ir kitų kalbų leksikos, pvz., danai