LT EN
Dalintis Facebook'e

Kalba Vilnius

Kitų kalbų intarpai Vilniaus jaunimo kalboje

Šiek tiek teorijos...

Ne kartą yra tekę girdėti, kaip paaugliai kalbėdami įterpia rusų, anglų ar kitų kalbų žodžių, frazių, ištraukų iš dainų. Kiek anksčiau, prieš projektą, 15 m. vilnietė tyrėjams padovanojo pavyzdį, iliustruojantį  kitakalbių intarpų vartoseną jaunimo kalboje:
Merginos bendraamžiai draugai įterpia ne tik kitakalbių žodžių (just dance, Tu t’appelles), bet ir žaidžia su jų rašyba (sori, sexule, čj ir pan.). Jaunimo kalbos tyrėjai tokį reiškinį vadina polilingvalizmu (angl. polylingualism), perėjimo (angl. crossing) iš vienos kalbos į kitą sąvokomis. Panašūs reiškiniai ne tik pastebėti, bet ir gausiai tirti daugelio Europos didmiesčių paauglių kalboje (D. Britanijoje, Vokietijoje, Skandinavijos šalyse). Lietuvoje kitakalbių intarpų vartojimas kaip normas turinti, tikslinga kalbinė praktika beveik netyrinėtas. Mums buvo įdomu, kiek ir kokių kitakalbių intarpų vartoja Vilniaus paaugliai.

Pagalvokite, ar susiduriate, o gal esate susidūrę su panašiu kalbiniu reiškiniu savo kasdieniame gyvenime?
Jei taip, pasidalykite http://www.sociolingvistika.lt/bukite-musu-savanoriais.htm?m=bankas.

Kaip viskas vyko?

Tyrime dalyvavo savanoriai moksleiviai iš aštuonių Vilniaus mokyklų, kurios tyrimui buvo atrinktos atsižvelgiant į mokyklos vietą mokyklų vertinimo suvestinėje („gera“ ar „vidutinė“) ir rajoną, kuriame mokykla yra („etniškai nežymėtas“ (EtnNž) ar „žymėtas“ (EtnŽ) rajonas).

Savanoriai buvo iš 5, 6, 7 ir 8 klasių, t. y. dviejų amžiaus grupių (10–13 m. ir 14–16 m.) moksleiviai. Gavę diktofoną, jie vieną savaitę įrašinėjo pokalbius su draugais. Taip pat jų buvo prašoma užpildyti anketą apie pokalbio vietą, temą ir dalyvius.

Vilniaus paauglių kalbos tekstynas. Kas tai?

Vilniaus paauglių kalbos tekstynas (VPKT) – tai 35 val. išrašytų paauglių laisvalaikio pokalbių su bendraamžiais. VPKT sudaro 77 savanorių (33 berniukų/vaikinų ir 44 mergaičių/merginų) pokalbiai, kuriuose vidutiniškai dalyvauja 2–3 kalbėtojai, taigi tekstynas reprezentuoja gerokai daugiau (beveik 200) kalbėtojų. Visi kalbėtojai yra davę sutikimą, kad jų kalba būtų įrašyta.

Ką mes tyrėme ir ką sužinojome?

Remdamiesi sukauptu gausiu tekstynu, taikėme įvairias statistines programas ir išanalizavome angliškų ir rusiškų intarpų dažnumą skirtinguose Vilniaus rajonuose, merginų ir vaikinų kalboje. Be to, suskirstėme angliškus ir rusiškus intarpus pagal funkcines kategorijas ir suskaičiavome, kiek ir kokių funkcijų jie atliekta.

Tyrimas parodė, kad Vilniaus paauglių kalba nėra rusiškų ir angliškų intarpų kratinys, o normas turinti kalbinė praktika, kuri susijusi su atskirų Vilniaus rajonų etnine specifika, lytimi, tikslais pokalbyje.

Akivaizdu, kad kitakalbių intarpų dažnumas tiesiogiai susijęs su kalbos vartojimo galimybėmis. Tyrimas atskleidė, kad  EtnŽ rajonuose paaugliai vartoja penkis kartus daugiau ir įvairesnių rusiškų intarpų (be slengo (karoče, čystai, davai)  ir keiksmažodžių (blet, blemba, blyn), kurie būdingi paaugliams iš EtnNž rajonų, vartojamos rusiškos citatos (nichačiu učytsa, chačiu ženytsa), kodų kaitos (čia tikrai dideli sugrobai) atvejai. Be to, rusiški intarpai EtnŽ rajonuose atlieka daugiau (ne tik vyriškumo, žr. toliau) įvairių funkcijų, pvz., yra pokalbio struktūravimo, socialinio statuso bendraamžių vaikinų grupėje kūrimo priemonė. Taip pat pastebėta rusiškosios populiariosios kultūros kaip šaltinio tapatybėms kurti svarba ir rusiškų citatų įterpimo tiesiog dėl smagumo atvejų.

EtnNž rajonuose vaikinai vartoja du kartus daugiau rusų kalbos slengo ir keiksmažodžių nei merginos, todėl tikėtina, kad rusų kalbos intarpai susiję su daugeliu atvejų stereotipine vyriškumo reikšme. Atrodo, kad vyriškumo, kietumo socialinę reikšmę kartais pasitelkia ir merginos, kai ima vartoti daugiau rusiško slengo ir keiksmažodžių.

Angliški intarpai, būdami prieinami didžiajai daliai paauglių, vartojami panašiu dažnumu tiek  EtnŽ, tiek EtnNž rajonų  paauglių kalboje. Tyrimas neatskleidė aiškaus ryšio tarp angliškų intarpų dažnumo ir lyties. Veikiau pokalbio tema, situacija susijusi su dažnesne angliškų intarpų vartosena.

Nemažai angliško slengo iš socialinių tinklų, kompiuterinių žaidimų  perkeliama į kasdienę paauglių kalbą (čytas, geimas, laikinau, papoustinau). Angliškas slengas (sorry, oh Gosh, oh my God, what) vartojamas įvairiems pokalbio tikslams – parodyti pritarimą, išreikšti emociją, nuostabą ar tiesiog pasirodyti.