LT EN
Dalintis Facebook'e

Lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimas

Lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimas

Jogilė Teresa Ramonaitė
Podoktorantūros stažuotoja
jogileteresa@yahoo.com
 
Įsisavinti kitą nei gimtąją kalbą yra vienas natūraliausių dalykų. Ir tik nepradėkite dabar sakyti „užsienio kalbos pamokos man būdavo sunkiausios ir gaudavau blogiausius pažymius“. Tai neturi beveik nieko bendro su tuo, apie ką kalbu aš. Išties pasaulyje yra daugiau žmonių, kurie moka dvi ar daugiau kalbų, nei tų, kurie moka tik vieną. Ir tai tikrai nereiškia, kad jie buvo geresni mokiniai negu jūs. Nemaža jų dalis mokyklos apskritai nėra lankę!

Taigi turbūt jau aišku, kad man įdomu tirti antrosios kalbos (K2) įsisavinimą natūralioje aplinkoje, gyvenant tos kalbos apsuptyje ir turint didesnį ar mažesnį poreikį ją vartoti. Be poreikio vartoti yra ir įvairių kitų veiksnių, lemiančių kiek kitakalbio šneka bus panaši (ar ne) į gimtakalbio. Štai, priėjome ir prie mano tyrimo objekto: negimtakalbio, gyvenančio kalbos aplinkoje, tarpukalbė. Tai yra procesinis reiškinys, kurio metu besimokantysis, girdėdamas kalbą aplinkoje nuolat formuoja kalbinę sistemą, patvirtindamas ar paneigdamas anksčiau susikurtas taisykles. Idealiu atveju ilgainiui tarpukalbė tampa labai panaši į gimtakalbio kalbą, bet taip įvyksta ne visada, o net ne visais aspektais tai yra įmanoma (pvz., dažnai įsisavinant antrąją kalbą suaugus nebeįmanoma įsisavinti fonetikos, taigi net idealiai mokėdamas gramatikos ir sintaksės taisykles asmuo kalba su akcentu ir yra atpažįstamas kaip kitakalbis). Bet tai nėra blogai! Tas tarpukalbės formavimo procesas ir yra, mano manymu, įdomiausias dalykas! Nes stebint tai, kaip vyksta sistemos formavimasis, galima bent šiek tiek pažvelgti į tai, kaip mes mąstome, kaip veikia kalbos įsisavinimas apskritai, atsiejant jį nuo kognityvinio brendimo ir pan.

Kadangi man pasisekė gimti ir šiuo metu gyventi krašte, kur kalbama labai morfologiniu požiūriu turtinga lietuvių kalba, jos įsisavinimą ir tiriu šiuo projektu. Mano tyrimo dalyviai yra užsieniečiai, atvykę gyventi į Lietuvą atgavus Nepriklausomybę, iš pačių įvairiausių kraštų. Tokių kalbų K2 tyrimų nėra daug, todėl tikiuosi, kad žavi ir sudėtinga mūsų lietuvių kalba padės atskleisti naujų įdomių dalykų apie universalųjį žmogiškąjį gebėjimą įsisavinti (antrąją) kalbą.