LT EN
Dalintis Facebook'e

Lietuvių kalbos idealai

Projekto ataskaita ir priedai


„Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“, 2010–2013. Projekto baigiamoji ataskaita, 2013. Parengė Loreta Vaicekauskienė.

Rekomendacijos švietimo ir kalbos politikos formuotojams, 2013 (išsiųsta VLKK, Švietimo ir mokslo ministerijai ir Ugdymo plėtotės centrui).Projekto publikacijos

 
2013

Baločkaitė, Rasa, 2013: On Ideology, Language, and Identity: Language Politics in the Soviet and Post-Soviet Lithuania, in: Language policy 12 (4). 

Aliūkaitė, Daiva, 2013: Horizontalusis ir vertikalusis kalbos kontinuumo skaidumas: XXI amžiaus kalbėjimo variantai paprasto kalbos vertintojo požiūriu, in: Taikomoji kalbotyra 2
 
Nevinskaitė, Laima, 2013: Retrospektyvus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis, in: Taikomoji kalbotyra 2.

Pečiulis, Žygintas, 2013: Sovietinės televizijos diskurso daugialypumas: oficialumo ir nuoširdumo drama, in: Informacijos mokslai 63, 113–128. 

Ramonienė, Meilutė, 2013: Tarmės socialinė vertė: Lietuvos miestų jaunimo kalbinės nuostatos, in: Taikomoji kalbotyra 2. 

Tamaševičius, Giedrius, 2013: Five Decades of Swearing on Air in Lithuania. In: Marianne Rathje (ed.) Swearing in the Nordic Countries. Dansk Sprognævns konferenceserie 2, Dansk Sprognævn, København (spausdinama).

Vaicekauskienė, Loreta, Aliūkaitė Daiva, 2013: Overt and covert evaluation of language varieties in the Lithuanian speech community, In Tore Kristiansen and Stefan Grondelaers (eds.) Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus, 2013, 97–124.
 
2012

Aleksandravičiūtė, Skaistė, Vaicekauskienė Loreta, 2012: Juokai juokais, bet šiandien juokiamės daugiau ir kitaip: juokas kaip TV ir radijo diskurso bruožas 1960–2010 metais, in: Darbai ir dienos 58, 283–295.   

Čičirkaitė, Ramunė, 2012: Kirčiuotų trumpųjų balsių ilginimo polinkiai 1960–2011 m. informacinėse laidose, in: Kalbos kultūra 85, 178–189. 
 
Girčienė, Jurgita, 2012: Adresato įvardijimo raida, in: Žmogus kalbos erdvėje 7, 613–621.

Girčienė, Jurgita, Tamaševičius Giedrius, 2012: Five Decades of Television: from Language Homophony to Polyphony, in: LituanusThe Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 31–43. 
 
Nevinskaitė, Laima, 2012: On the Public Sphere and its Participants, in: LituanusThe Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 44–56. 
 
Raila, Eligijus, Paulius Subačius, 2012a: Visažinantis ar visataisantis taisytojas, in: Naujasis židinys-Aidai 3, 2012, 158–163. 

Raila, Eligijus, Paulius Subačius, 2012b: Language Standardization and Forms of Ideological Education, in: Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 18–30. 

Šepetys, Nerijus, 2012a: Soviet Authorities, Linguists, and the Standardization of the Lithuanian Language, in: Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 5–17. 

Šepetys, Nerijus 2012b: Kalbos norminimas sovietų Lietuvoje: institucijos, ideologija, mokslas, in: Archivum Lithuanicum 14, 209–226. 

Šepetys, Nerijus, 2012c: Kaip komunistams (ne)pasisekė sumažinti Kalėdų, in: Naujasis židinys-Aidai 8, 529–536. 

Vaicekauskienė, Loreta (spec. redaktorė) Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (3), 2012.

Vaicekauskienė, Loreta, 2012: Language standards in a post-modern speech community: cosmetic touch-ups and ongoing changes, in: Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 58–71. 
 
2011
 
Aleksandravičiūtė, Skaistė, 2011: Apie kalbą 1960–2010 m. periodikoje. Šaltinių rinkinys. (kol kas nepublikuotas projekto tyrimų instrumentas)

Aliūkaitė, Daiva, 2011: Projektas „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai": kalbos idealai paprastų kalbos bendruomenės narių akimis, in: Respectus Philologicus19 (24), 267–268. 
 
Aliūkaitė, Daiva, 2011: Jaunųjų žemaičių raiškos idealai: sąmoningosios nuostatos, in: Respectus Philologicus 20 (25), 209–220. 
 
Apie kalbos raidą ir jos vaizdinius: audiatur et altera pars, [pokalbyje dalyvavo Alfredas Bumblauskas, Marius Ivaškevičius, Nerija Putinaitė, Algis Ramanauskas, Nerijus Šepetys, Loreta Vaicekauskienė], [parengė Loreta Vaicekauskienė], in: Naujasis Židinys-Aidai 1, 2011, 10–22. 
 
Mes manipuliuojame visuomene, kai nuolat kalbame apie grėsmes lietuvių kalbai, [Tomo Vaisetos interviu su Loreta Vaicekauskiene], in: lrytas.lt, 2011-01-26. 
 
Tamaševičius, Giedrius, 2011: Metaforos, kuriomis gyvi esam. Arba kaip kalbama apie grėsmes kalbai, Naujasis židinys-Aidai 5, 308–314. 
 
Vaicekauskienė, Loreta, 2011: Language 'nationalization': One hundred years of Standard Lithuanian, in: T. Kristiansen & N. Coupland, eds. Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe, Oslo: Novus, 105–112. 
 
Vaicekauskienė, Loreta, 2011: Lietuvių kalbos mitai sklaidosi?, in: balsas.lt, 2011-01-24.