LT EN
Dalintis Facebook'e

Kalba Vilnius

Projekto ataskaita

„Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“, 2012–2014 m. Projekto baigiamoji ataskaita, 2015. Parengė Aurelija Čekuolytė, Ramunė Čičirkaitė, Loreta Vaicekauskienė ir Inga Vyšniauskienė.

Projekto publikacijos

2014 m.

Vykdant projektą „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ parengtas teminis žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ numeris   (sud. ir red. Loreta Vaicekauskienė). Jame spausdinami šie straipsniai:

Aliūkaitė, Daiva. 2014. Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 m. vilniečių balsių trumpinimo polinkiai.

Čekuolytė, Aurelija. 2014. He blet nachui was in a shop: Swearing Practices and Attitudes to Swearing among Vilnius Adolescents.

Čekuolytė, Aurelija. 2014. Streetwise, Active and Cool: How Do Vilnius Adolescents Perceive Their Peers’ Linguistic Identity?

Čičirkaitė, Ramunė. 2014. Vilnietiško balsių ilginimo socialinė reikšmė. Moksleivių pasąmoningųjų nuostatų tyrimas.

Urbanavičienė, Jolita. 2014. Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: sinchroninis Saussure’o ir Fortunatovo dėsnis.

Vaicekauskienė, Loreta. 2014. Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas.
   
Vaicekauskienė, Loreta. 2014. Didmiestis ir sostinė geriausios lietuvų kalbos percepcijose.

Vaicekauskienė, Loreta. 2014. Graži ar protinga? Socialinės Vilniaus merginų tarties variantų reikšmės ir diskurso stereotipai.

Vyšniauskienė, Inga. 2014. Corpus Analysis of Russian and English Resources in Vilnius Adolescents’ Speech.

2012 m.

Čekuolytė, Aurelija. 2012: Etnografinio metodo taikymas sociolingvistiniuose (jaunimo kalbos) tyrimuose, Taikomoji kalbotyra 1. 

Čičirkaitė Ramunė, Loreta Vaicekauskienė. 2012: Balsių ilginimas kaip sociolingvistinė vilniečių tarties ypatybė, in: Taikomoji kalbotyra 1. 

Vyšniauskienė, Inga. 2012. Polilingvali Vilniaus jaunimo raiška: socialinės tapatybės paieškos, in: Kalbotyra 64, 140–157. 

2011 m.

Vaicekauskienė, Loreta, Čičirkaitė, Ramunė. 2011. „Vilniaus klausimas" bendrinės lietuvių kalbos sampratose: metalingvistinių vilniečių komentarų tyrimas, Darbai ir dienos 56, 55–74. 

Vaicekauskienė, Loreta. 2011. Projektas Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiuolaikinėje Lietuvoje 2010, Respectus Philologicus 19 (24), 265–266. 

Pranešimai konferencijose, seminaruose

2014 m.

Aliūkaitė, Daiva, „25–35 metų vilniečių kalba: tarimo savitumas ir jo prigimtis“, in: „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ baigiamasis seminaras Vilniaus universitete, 2014-11-14.

Čekuolytė, Aurelija, „Vilniaus gatvės paauglių kalba po padidinamuoju stiklu“, in: „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ baigiamasis seminaras Vilniaus universitete, 2014-11-14.

Čekuolytė, Aurelija, „Gatvės paaugliai: Bausti negalima pasigailėti – kur dėsime kablelį?“, in Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Sociologinės erdvės ir laiko formos“, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, 2014-11-14.

Čekuolytė, Aurelija, „Ethnographic Study on the Social Dynamics of Vilnius Youth: Social Categories and Language“, in: Seminar on Vilnius speech variation, LANCHART, University of Copenhagen, 2014-10-01/02.

Čekuolytė, Aurelija, „Russian vs. English: Swearing practices and attitudes to swearing among Vilnius adolescents”, in Sociolinguistics Symposium 20, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Suomija, 2014-06-15/18.

Čekuolytė, Aurelija, „Blet, pamenu, sus[i:]tinku tave: Vilniaus gatvės paauglių tapatybė ir kalba“, in Socforumas, Molėtų observatorija, 2014-05-16/18.

Čekuolytė, Aurelija, „Polylanguaging in Vilnius“, in tarptautinė konferencija 7th International Conference on Youth Language Research, The University of Education, Karlsruhe, Germany, 2014-04-03/05.

Čičirkaitė, Ramunė, „Kaip Vilniaus moksleiviai vertina balsius ilginančius suaugusiuosius?“, in: „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ baigiamasis seminaras Vilniaus universitete, 2014-11-14.
 
Čičirkaitė, Ramunė, „Kokias vilniečių socialines kategorijas išryškina balsių ilginimo socialinės reikšmės tyrimai?“, in Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Sociologinės erdvės ir laiko formos“, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, 2014-11-14.

Čičirkaitė, Ramunė, „Experimental research of a social meaning of vowel lengthening as a stigmatised feature of Vilnius speech“, in: Seminar on Vilnius speech variation, LANCHART, University of Copenhagen, 2014-10-01/02.

Čičirkaitė, Ramunė, „Ar žmogų iš kalbos pažinsi? Kalbėtojo vertinimo eksperimentas Vilniaus mokyklose“, in Lietuvos edukologijos universiteto tarptautinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas, 2014-09-24/26.
 
Urbanavičienė, Jolita, „Vilniečių šnekamoji kalba: vardažodžių kirčiavimas“, in: „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ baigiamasis seminaras Vilniaus universitete, 2014-11-14.
 
Urbanavičienė, Jolita, „Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: priešpaskutinio skiemens taisyklės taikymas“, in 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“, Vilniaus universitetas, 2014-10-03.

Urbanavičienė, Jolita, „Vilniečių šnekamoji kalba: vardažodžių kirčiavimo tendencijos“, in tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“, skirtoje 115-osioms Prano Skardžiaus gimimo metinėms, Druskininkai, 2014-09-20/21.

Vaicekauskienė, Loreta, „Apie Vilniaus kalbos tyrimus“, in: „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ baigiamasis seminaras Vilniaus universitete, 2014-11-14.
 
Vaicekauskienė, Loreta, „Lithuanian pop-girls and social meanings of /s/“, in: Seminar on Vilnius speech variation, LANCHART, University of Copenhagen, 2014-10-01/02.

Vaicekauskienė, Loreta, „Either beautiful or clever! Indexical meanings of phonetic variation among Vilnius adolescent girls“, in Sociolinguistics Symposium 20, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Suomija, 2014-06-15/18 (su Kristijonu Vaicekausku).

Vyšniauskienė, Inga, „Rusų ir anglų kalbų ištekliai Vilniaus paauglių kalboje: kiekybinis tyrimas“, in: „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ baigiamasis seminaras Vilniaus universitete, 2014-11-14.

Vyšniauskienė Inga, „Corpus Analysis of Russian and English Resources in Vilnius Adolescents’ Speech“, in: Seminar on Vilnius speech variation, LANCHART, University of Copenhagen, 2014-10-01/02. 
 
Vyšniauskienė, Inga, „School Students’ Attitudes to Polylanguaging in Lithuania: Russian and English Features“, in tarptautinė konferencija 7th International Conference on Youth Language Research, The University of Education, Karlsruhe, Germany, 2014-04-03/05.

2013 m.

Čekuolytė, Aurelija, „Constructing Youth Identities: Analysis of Linguistic and Social Behaviour among Vilnius Adolescents“, Trečioji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija Kalbos ir žmonės: Erdvė, laikas, tapatybė/Third international conference of applied linguistics Languages and People: Space, Time, Identity, Vilniaus universitetas, 2013-10-03/04.

Čekuolytė, Aurelija, „Dėmesio! „Rajonas“ kalba! Kaip kuriama miegamojo Vilniaus rajono gatvės paauglių tapatybė?“, Jaunųjų tyrėjų stovykla Užuovėjos, Nida, 2013-09-12/15.

Čekuolytė, Aurelija, „What‘s involved in being streetwise? The linguistic construction of streetwiseness among Vilnius adolescents“, International conference Language and Super-diversity: Explorations and interrogations, University of Jyväskylä, 2013-06-05/07.

Vaicekauskienė, Loreta „Fyfos, aktyvistės ir turinčios ambicijų: fonetinių bruožų sąsajos su socialinėmis Vilniaus jaunimo aspiracijomis“, Trečioji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija Kalbos ir žmonės: Erdvė, laikas, tapatybė/Third international conference of applied linguistics Languages and People: Space, Time, Identity, Vilniaus universitetas, 2013-10-03/04.

2012 m.
 
Čekuolytė, Aurelija, Loreta Vaicekauskienė, „Socialiniai skirtumai - kalbos skirtumai: nelygybė kaip sociolingvistinių tyrimų objektas“, Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija Nelygybių Lietuva, Lietuvos mokslo akademija, Vilnius, 2012-11-30.

Čekuolytė, Aurelija, „Rusų ir anglų kalbos socialinė reikšmė Vilniaus jaunimo kalboje“, Jaunųjų tyrėjų stovykla Užuovėjos: apie kalbą ir kitas baimes, Nida, 2012-09-13–16.

Čekuolytė, Aurelija, „Pop Girls and Tough Boys: An Ethnographic Study of Russian and English in Vilnius Adolescents’ Speech”, The 11th Nordic Conference on Bilingualism, Aarhuso universiteto Edukologijos fakultetas, Kopenhaga, 2012-06-14–16.

Čekuolytė, Aurelija, „An Ethnographic Study of Vilnius Adolescents’ Speech“, Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar and Contacts, Tartu universitetas, 2012-05-4–6.

Čekuolytė, Aurelija, „An Ethnographic Study of Vilnius Youth Language“, Kopenhagos universiteto Kalbos tyrimų metodologijos kursai, 2012-01-23–27.

Čičirkaitė, Ramunė, „Research of Vilnius speech: discussion of project design (selection of informants, questionnaire, speaker evaluation experiments)“, Meeting with Danish experts, LANCHART, Kopenhagos universitetas, 2012-12-04.

Čičirkaitė, Ramunė, «Продление кратких ударных гласных в литовской речи коренных вильнюсцев», Sankt Peterburgo Europos universiteto tarptautinė konferencija Antropologija. Folkloristika. Sociolingvistika, 2012-03-22–24.

Čičirkaitė, Ramunė, „Sociolects of Vilnius city: research of phonetic and prosodic features“, Kopenhagos universiteto Kalbos tyrimų metodologijos kursai, 2012-01-23–27.

2010 m.

Vaicekauskienė, Loreta, Ramunė Čičirkaitė, Aurytė Čekuolytė, Inga Vyšniauskienė, „Kalba Vilnius – Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje: sociolingvistinio vilniečių kalbos tyrimo metodai“, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos seminaras Vilniaus universitete 2010-12-03.
 
Viešos paskaitos

Čekuolytė, Aurelija, „Jaunimo kalba ir kultūra – ar tikrai yra taip prastai, kaip mums atrodo?“, in Café Scientifique @ Coffee Inn, Vilnius, 2014-05-08.
 
Čekuolytė, Aurelija, „Kalba Vilniaus paaugliai“, in Tyrėjų naktis, Coffee Inn, Vilnius, 2013-09-27.
 
Loreta, Vaicekauskienė, „Moksliukė ar fyfa? Kokius socialinius stereotipus išduoda mūsų tartis?“, in Tyrėjų naktis, Coffee Inn, Vokiečių g. 18, 2014-09-26.
 
Apie tyrimų rezultatus žiniasklaidoje

Pokalbis apie projektą „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“, Austėjos Kuskienės interviu LRT laidai „Ryto allegro“ 2014-12-17 (Čekuolytė)
 
Pokalbis apie projektą „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“, Austėjos Kuskienės interviu LRT laidai „Ryto allegro“ 2014-12-10 (Čičirkaitė, Vyšniauskienė)
 
Interviu apie projektą „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ „Init TV“ reportažui, 2014-11-14 (Čičirkaitė, Vaicekauskienė)
 
Interviu apie projektą „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ LRT laidai „Laba diena, Lietuva“, 2014-11-28 (Čekuolytė, Čičirkaitė, Vaicekauskienė)
 
Pokalbis apie projektą „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“, Linos Pavalkytės interviu „Žinių radijo“ laidoje „Mokslininko užrašai“ 2014-11-19. (Čekuolytė, Čičirkaitė)
 
„Jei sakai „Vylnius“, esi išprusęs ir kietas“, Arūno Dumalako interviu su Loreta Vaicekauskiene, „Lietuvos rytas“, priedas „Sostinė“, 2014-11-15: http://www.lrytas.lt/-14160005081414919804-jei-sakai-vylnius-esi-i%C5%A1prus%C4%99s-ir-kietas.htm
 
Loreta Vaicekauskienė, „Kokius socialinius stereotipus išduoda mūsų tartis“, specialus Tyrėjų nakties leidinys, 2014-09-23.

Agnės Skamarakaitės interviu su Loreta Vaicekauskiene LRT laidoje „60 minučių“, 2013-11-03: „Atradimas: Vilniaus jaunimas „fyfas“ atskiria pagal tartį“, išrašas delfi.lt  
 
Apie tyrimų rezultatus pranešimuose spaudai

Čičirkaitė, Ramunė, Vaicekauskienė, Loreta. 2014. Mokslininkai paneigia stereotipus apie Vilniaus kalbą. 

Čičirkaitė, Ramunė. 2011. Kaip šiandien kalba Vilnius? lrytas.lt, 2011-02-08. 

Vyšniauskienė, Inga. 2011. Vilniaus paauglių kalba: bausti negalima pasigailėti?, lrytas.lt, 2011-01-31.