LT EN
Dalintis Facebook'e

Lietuvių kalbos idealai

LORETA VAICEKAUSKIENĖ
Projekto vadovė, kalbos nuostatų eksperimentų ir jaunimo interviu darbo grupių vadovė, LKI Sociolingvistikos skyriaus vadovė, vyresn. mokslo darbuotoja, VU Filologijos fakulteto Skandinavistikos centro docentė 
loreta.vaicekauskiene@lki.lt
SKAISTĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
Projekto koordinatorė, TV ir radijo kalbos bei standartizavimo ideologijų tyrimo darbo grupių narė, projekto svetainės administratorė, LKI Sociolingvistikos skyriaus darbuotoja, Oksfordo universiteto bendrosios kalbotyros doktorantė
skaiste.aleksandraviciute@gmail.com
DAIVA ALIŪKAITĖ
Kalbos nuostatų eksperimentų darbo grupės narė, VU Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros docentė, Sociokultūrinių tyrimų centro vyresn. m. darbuotoja
daiva.aliukaite@vukhf.lt
RASA BALOČKAITĖ
Standartizavimo ideologijų tyrimo darbo grupės narė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės ir politinės teorijos katedros docentė r.balockaite@pmdf.vdu.lt
RAMUNĖ ČIČIRKAITĖ
TV ir radijo kalbos tyrimo darbo grupės narė, LKI Sociolingvistikos skyriaus jaunesn. mokslo darbuotoja, doktorantė ramune.cicirkaite@gmail.com
JURGITA GIRČIENĖ
TV ir radijo kalbos tyrimo darbo grupės narė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentė, LKI Sociolingvistikos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja jurgag@takas.lt
NIJOLĖ KERŠYTĖ
Standartizavimo ideologijų tyrimo darbo grupės narė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Dabartinės filosofijos skyriaus mokslo darbuotoja, VU A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro lektorė nijolius@takas.lt
LAIMA NEVINSKAITĖ
TV ir radijo kalbos tyrimo darbo grupės vadovė, VU Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros lektorė, LKI Sociolingvistikos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja laima.nevinskaite@kf.vu.lt
ŽYGINTAS PEČIULIS
Projekto ekspertas, TV ir radijo kalbos tyrimo darbo grupės narys, VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto direktorius, profesorius zygintas.peciulis@kf.vu.lt
ELIGIJUS RAILA
Standartizavimo ideologijų tyrimo darbo grupės narys, VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentas eligijus.raila@if.vu.lt
MEILUTĖ RAMONIENĖ
Kalbos nuostatų eksperimentų ir jaunimo interviu darbo grupių narė, VU Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros profesorė meilute.ramoniene@flf.vu.lt
GIEDRIUS SUBAČIUS
Projekto ekspertas, standartizavimo ideologijų grupės narys, Čikagos universiteto (University of Illinois at Chicago) profesorius, LKI Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyriaus. mokslo darbuotojas subacius@uic.edu
PAULIUS V. SUBAČIUS
Standartizavimo ideologijų tyrimo darbo grupės narys, VU A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro, Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentas pvsu@takas.lt
NERIJUS ŠEPETYS
Standartizavimo ideologijų tyrimo darbo grupės vadovas, VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentas, žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai" vyriausiasis redaktorius nerijus.sepetys@takas.lt
GIEDRIUS TAMAŠEVIČIUS
TV ir radijo kalbos ir standartizavimo ideologijų tyrimo darbo grupių narys, LKI Sociolingvistikos skyriaus jaunesn. mokslo darbuotojas, doktorantas, VU Filologijos fakulteto Skandinavistikos centro asistentas
giedrius.tamasevicius@lki.lt

 


Mūsų pagalbininkai:

VU Sociologijos katedros lektorė, tyrimų kompanijos „Socialinės informacijos centras“ Socialinių ir politinių tyrimų departamento vadovė Viktorija Jonikova, VU doktorantė sociologė Agnė Girkontaitė, VU sociologijos studentas Kristijonas Vaicekauskas, VU doktorantė kalbininkė Inga Vyšniauskienė, VU Taikomosios kalbotyros magistrantė Miglė Keturkienė, VDU Lietuvių kalbos katedros lektorė, sakytinės kalbos tekstynų specialistė Laura Kamandulytė, buvę ir esami VU Filologijos, Istorijos, Komunikacijos fakultetų studentai: Emilija Čekuolytė, Simona Ševelytė, Ina Ūsaitė, Mykolas Zovė.