LT EN
Dalintis Facebook'e

Lietuvių kalbos idealai

Apie kalbą 1960–2010 m. periodikoje. Šaltinių rinkinys

Specialiai lietuvių kalbos ideologijų tyrimui buvo sudarytas reprezentatyvus pastarųjų penkių dešimtmečių tekstų rinkinys "Apie kalbą 1960–2010 m. periodikoje. Šaltinių rinkinys", elektroninis ir popierinis variantai (sud. Skaistė Aleksandravičiūtė). Rinkinio pagrindu taip pat parengtas tekstynas, leidžiantis atlikti reikiamų teksto dalių paiešką su raktažodžiu. Tiek rinkinys, tiek tekstynas yra nepublikuoti, projekto dalyvių reikmėms skirti tyrimo instrumentai. 

Šaltiniai

Rinkinio pagrindą sudaro svarbiausi periodiniai leidiniai – Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinisMūsų kalbaGimtoji kalbaKalbos kultūra, žiūrėti nuosekliai nuo pat leidimo pradžios iki pabaigos arba šių dienų (2011 m. rugsėjo). Taip pat įtraukta tekstų iš elektroninių šaltinių (Lietuvių kalbos draugijos tinklalapis, www.kalbosnamai.lt, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir inspekcijos tinklalapiai), diskusiniai poleminiai viešų asmenų nekalbininkų tekstai, atstovaujantys alternatyvią poziciją.

Sandara
 
 1. Istoriniai, apžvalginiai tekstai apie svarbiausių personalijų ir institucijų veiklą, kalbos ir kalbos normintojų padėtį viešajame gyvenime.
  Žanrai: kronikos, atsiminimai, nekrologai, jubiliejiniai tekstai, LKD suvažiavimų tekstai.
   
 2. Programiniai tekstai, keliantys kalbos norminimo tikslus, uždavinius, kriterijus.
  Žanrai: įžanginiai straipsniai, pokalbių tekstai.
   
 3. Vertinamieji tekstai, kuriuose ryškus vienoks ar kitoks kalbos reiškinių ar vartotojų vertinimas.
  Žanrai: kalbos patarimai, kalbos praktikos straipsneliai, recenzijos.
   
 4. Liaudies balsas, kitų kalbininkų tekstai.
  Žanrai: skaitytojų laiškai.
   
 5. Diskusijos viešojoje erdvėje apie kalbos norminimo ideologijas.
  Žanrai: poleminiai tekstai kultūros leidiniuose ir internete, tinklaraščiai.
   
 6. Dokumentai iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos ir Lietuvių kalbos draugijos veiklos.
  Žanrai: nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai, ataskaitos ir pan.
 
Sudarymo principai

Peržiūrėta absoliuti dauguma visų svarbiausių periodinių kalbos norminimui skirtų leidinių numerių, jų straipsniai buvo priskiriami aukščiau išvardytoms tekstų grupėms atsižvelgiant į nagrinėjamą tematiką, žanrą, kalbėjimo pobūdį, autoriaus asmenybę. Nutarta kai kurias stambesnes rubrikas įtraukti į kompendiumą ištisai ir nebeskaidyti jų į smulkesnius tekstus (tam būtų kliudžiusi kolektyvinė autorystė arba pernelyg susijusi jų tematika, žanras). Šiuo pagrindu Istorinių ir apžvalginių tekstų skyriuje stengtasi surinkti visus kronikų ir apžvalgų skyrelius, Liaudies balse, kur surinkti kitų kalbininkų ir skaitytojų tekstai, – skaitytojų laiškų skyrelius Mums rašo. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad dėl neįtikėtinai didelės tekstų gausos į pastarajį skyrių neretai įtraukėme tik būdingesnius, įdomesnius, vaizdesnius kalbos reiškinių ir kalbos vartotojų vertinimus. Programinių ir Vertinamųjų tekstų skyriuose surinktos išskirtinai tik svarbiausių personalijų (Girdenio, Klimavičiaus, Kniūkštos, Labučio, Miliūnaitės, Paulauskienės, Piročkino, Pupkio, Rosino, Savukyno, Šukio, Ulvydo, Vitkausko, Palionio ir kt.) publikacijos. Skyrių viduje tekstai pateikiami eilės tvarka pagal dešimtmečius, metus (pradedant nuo seniausių), leidinio pavadinimą ir autorių (abėcėlės tvarka).

Parengtas elektroninis ir du spausdinti šaltinių rinkinio variantai, rinkinys iš viso apima per tūkstantį skirtingų publikacijų (kai kurios stambesnės rubrikos, kaip KronikaApžvalgosMums rašo, skaičiuojamos kaip viena pozicija).