LT EN
Dalintis Facebook'e

Lietuvių kalbos idealai

Kalbos taisymai

Siekiant išsiaiškinti jaunuolių požiūrį į netaisyklingą kalbą ir kalbos taisymus, išgirsti jų patirtį, trečioje diskusijos dalyje buvo parodyti keli filmukai, moksleivių sukurti konkursui „Kalbą kuriu aš“. Išaiškėjo, kad jaunimas linkęs pritarti oficialiosioms nuostatoms, kad kalbą reikia taisyti. Ši nuostata galioja ir kasdien bendraujant: moksleivių teigimu, jiems patinka, kai kas nors pataiso jų kalbą, ir jie patys stengiasi kitus taisyti. Moksleivių juoką sukėlė viename iš filmukų minimi žodžių pakaitai „vielabraukis“ ir „žiburėlis“ (vietoj jaunimo vartojamo „ploto“), tačiau tai, kad filmo kūrėjai parodijuoja kalbos taisytojus, nebuvo suprasta, ironiją įžvelgė tik keli iš 83 diskusijos dalyvių. Apskritai nebuvo net svarstoma, kad galima netaisyti kalbos, tik teigta, kad taisymai ir siūlomi pakaitai turėtų remtis vartosena, o nebūti primesti. Ši tyrimo dalis išryškino oficialiųjų ideologijų poveikį jaunimo nuostatoms. Matyti, kad moksleivius smarkiai veikia visuotinai ir ypač mokykloje įsitvirtinusios ir beveik nekvestionuojamos oficialiosios ideologijos nuostatos. Ypač dažnai minėta švietimo sistema, turinti galią vertinti ir klasifikuoti, kur vienas iš vertinimo principų yra moksleivių vartojamos kalbos atitikimas standartui.