LT EN
Dalintis Facebook'e

Lietuvių kalbos idealai

Jaunimo kalba ir mitai apie ją

Tyrimu norėta išsiaiškinti, koks moksleivių požiūris į viešojoje erdvėje vyraujančias nuomones apie jaunimo kalbą. Buvo pateikti keli teiginiai apie jaunimo kalbą ir moksleivių klausiama, kuriems jie linkę pritarti. 

Teiginiai buvo dvejopi – vieni apibendrino visuomenėje dažną neigiamą požiūrį į tai, kaip kalba jaunimas, kokį poveikį jų kalba turi kalbos išlikimui ir raidai, o kiti – liberalesnį, dažniau mokslininkų išsakomą požiūrį apie jaunimo kalbos funkcijas ir vertę. Moksleivių nuomone, jaunimo kalbą tinka vartoti bendraujant tarpusavyje (mokykloje per pertraukas, su draugais). Be to, jie pritarė teiginiui, kad ir suaugusieji jaunystėje vartojo žargoną, tik kitokį. Daugelis moksleivių teigė, kad dabar darosi įprasta trumpąsias žinutes lietuviškomis raidėmis. Trumpiniai, dažnai pasitelkiamai šiam komunikacijos būdui, jų nuomone, atlieka aiškią funkciją – sietini su greitesniu ir efektyvesniu bendravimu. Diskutuota nemažai ir klausimu, ar jaunuoliai, vartodami kitų kalbų intarpus, žargoną ar kurdami naujadarus, iš tiesų žaloja lietuvių kalbą. Išryškėjo polinkis nepritarti tokiai nuomonei.
 
Didelio susidomėjimo sulaukė diskusijos dalis, skirta jaunimo kalbai būdingiems kitų kalbų intarpams ir jų socialinei reikšmei. Tyrimo klausimai buvo įkvėpti jaunimo kalbos studijų, atliekamų įvairių šalių mokslininkų ir rodančių, kad šiuolaikinio jaunimo kalba turi daug bendrumų. Lietuvių jaunimo kalbos tyrimai rodo, kad jų kalboje esama daug anglų ir rusų kalbų bruožų.
Diskusijose norėta išsiaiškinti, kaip didžiųjų Lietuvos miestų moksleiviai tai vertina, diskutuota, ar rusų ir anglų kalbų intarpai būdingi tik tam tikroms amžiaus, lyties grupėms, tam tikrų miestų, rajonų jaunimo kalbai. Moksleiviams buvo pateiktas vilniečių paauglių kalbos įrašas, kuriame esama rusiškos kilmės žargono ir anglų kalbos intarpų gausa pasižyminti ištrauka iš pokalbio „Skype“. Pasak moksleivių, jaunesni paaugliai (10–12 metų) linkę vartoti daugiau rusų kalbos intarpų, keiksmažodžių, nes nori pasirodyti, siekia statuso tarp bendraamžių. Rusų kalbos intarpų dažnumas nepriklauso nuo lyties, tačiau gali būti siejamas su tam tikromis jaunimo subkultūromis (pavyzdžiui, moksleiviai minėjo „gezus“, „marozus“). Anglų kalbos intarpų vartojimą internetinėje erdvėje ir šnekamojoje kalboje moksleiviai linkę vertinti teigiamai. Anglų kalba jiems yra universalus kalbos bruožas, nepriklausiantis nei nuo gyvenamojo miesto, nei nuo lyties ar amžiaus. Daugelis moksleivių išreiškė nuomonę, kad įterpiant anglų kalbos žodžių ar frazių, jų komunikacija lengvesnė, jie geriau supranta bendraamžius ir geriau būna suprasti.