LT EN
Dalintis Facebook'e

Laima Nevinskaitė

Trumpai apie mane

1999 m. baigiau komunikacijos studijas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. 1998 m. studijavau Amsterdamo universitete, 2001–2003 m. – Berlyno Humboldtų universitete. 2006 m. Vilniaus universitete apgyniau humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Viešosios erdvės transformacija Lietuvoje 1988–2000 m.: laikraščių atvejis“.

1999-2013 m. dirbau Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. Nuo 2008 m. dirbu vyresniąja mokslo darbuotoja Lietuvių kalbos institute. Taip pat dalyvauju tyrimo bei mokslo ir studijų plėtros projektuose, verčiu raštu.

Moksliniai interesai:

• komunikacijos teorija
• žiniasklaidos auditorijos tyrimai
• viešosios sakytinės kalbos tyrimai
Mokslinio tyrimo projektai

2015-2017: Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos (Lietuvos mokslo taryba, projekto vykdytojai LSTC ir SII).

2012-2014:  Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija (Lietuvos mokslo taryba; projekto vykdytojas VU)

2010-2013: Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai (Lietuvos mokslo taryba; projekto vykdytojas LKI)

2010-2012: Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai (Lietuvos mokslo taryba; projekto vykdytojas VU, partneriai – LKI ir VDU)

2009: Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje (Valstybinis mokslo ir studijų fondas; projekto vykdytojas VU, partneriai – Latvijos ir Liepojos universitetai)

2008-2009: Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose (Valstybinis mokslo ir studijų fondas; projekto vykdytojas VU, partneriai – LKI ir VDU).

2007-2009: Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (Valstybinis mokslo ir studijų fondas; projekto vykdytojas VU, partneriai – KTU ir MRU).

2005-2006: Pilietinės visuomenės žemėlapis (Pilietinės visuomenės institutas).
Publikacijos

Sociolingvistikos publikacijos

[su Giedriumi Tamaševičiumi]. Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010. Mokslo studija. Mokslinė redaktorė Loreta Vaicekauskienė. Specialusis „Taikomosios kalbotyros“ numeris (13),  2019, 118 p. 

Nes taip kalba žurnalistai: kaip radijas ir TV veikia lietuvių kalbos pokyčius. Darbai ir dienos, 71, 2019, 83–100. 

Apie kalbos idealą, standartą ir kaitą. Iš Loreta Vaicekauskienė (sud.) Lietuvių kalbos idealai: kaip keitėsi geriausios kalbos idėja. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 21–53 (su Giedrium Subačium ir Loreta Vaicekauskiene).
 
Kaip tyrėme kalbos idealus viešojoje vartosenoje. Iš Loreta Vaicekauskienė (sud.) Lietuvių kalbos idealai: kaip keitėsi geriausios kalbos idėja. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 85–94.
 
Žiniasklaidos kalbėtojai ir viešojo kalbėjimo kaita. Iš Loreta Vaicekauskienė (sud.) Lietuvių kalbos idealai: kaip keitėsi geriausios kalbos idėja. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 159–190.
 
Kova už žodį. Persidengimų ir pertraukimų kaita. Iš Loreta Vaicekauskienė (sud.) Lietuvių kalbos idealai: kaip keitėsi geriausios kalbos idėja. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 239–258.

Framing Russia as Threat in the Lithuanian Media: Corpus Analysis. Lituanus, 63 (4), 2017, 28–42.

„O kodėl Jūs mane pertraukinėjate?“ Persidengimų bei pertraukimų kaita pokalbių laidose 1960–2011 metais. Taikomoji kalbotyra 2016 (8). 

Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3). 

Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3). 

Kalbų mokėjimas ir vartojimas didžiuosiuose ir mažesniuose miestuose. Iš Miestai ir kalbos II: kolektyvinė monografija.  Sud. M. Ramonienė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2013, 55–72.

Retrospektyvus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis. Taikomoji kalbotyra 2013 (2).

On the public sphere and its participants. Lituanus, 58 (2), 2012, 44–57.

Klaipėdiečio sociolingvistinis projektas: kalbų mokėjimas ir vartojimas Klaipėdoje. Iš Miestai ir kalbos: kolektyvinė monografija. Sud. M. Ramonienė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2010, 251–267.

Kalbų mokėjimas ir vartojimas didžiuosiuose miestuose: lyginamoji analizė. Iš Miestai ir kalbos: kolektyvinė monografija. Sud. M. Ramonienė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2010, 269–277.

Trumpųjų žinučių rašybos bruožai. Kalbos kultūra, 2010, 83, 275–296.

Žiniasklaida užsienio kalbomis Lietuvoje: ką renkasi vartotojai. Informacijos mokslai, 2009, 51, 144–159.

Grėsmės kalbai ir kalbos priežiūra: žurnalistų požiūris. Kalbos kultūra, 2009, 82, 173–189.

Kalbos politikos vertinimas interneto komentaruose. Kalbos kultūra, 2008, 81, 245–265.

Kitos publikacijos

Kultūros įtaka inovacinei aplinkai ir inovacijų tinklams. Iš Inovacijų tinklų kūrimasis Lietuvoje: atvejų studijos. Red. I. Gečienė. Vilnius: Socialinių inovacijų institutas, 2015, 42–61.

Emigracijos ir diasporos profesionalų potencialo atspindėjimas žiniasklaidoje: Delfi.lt atvejis. Iš Diasporos profesionalai: kaip juos telkti kuriant Lietuvos gerovę. Red. D. Gudelis. Vilnius: Saulelė, 2015, 95-118.

(Po)moderni rinkimų kampanija Lietuvoje? Iš Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje: Kolektyvinė monografija. Red. A. Ramonaitė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2014, 202–215.

Rinkimų kampanijos įtakos beieškant. Iš Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje: Kolektyvinė monografija. Red. A. Ramonaitė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2014, 216–233.

Mus vienija alus ir televizija: žiniasklaidos auditorijos (ne)fragmentacija 2012 metų seimo rinkimų kampanijos metu. Politologija 2014 1 (73), 67–97.

Šiuolaikinės medijos ir masinės komunikacijos teorijos: Mokomoji knyga. Vilnius, 2011. 

Internetas kaip alternatyvi politinio socialumo vieta. Iš Vinogradnaitė I. et al. Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2009, 31–50 (Su Inga Vinogradnaite).

Virtualios diskusijos kaip alternatyvios informacijos šaltinis. Iš Vinogradnaitė I. et al. Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2009, 122–154.

EU Structural Funds’ Publicity and the Practice of Journalism and Public Relations in Lithuania. Central European Journal of Communication, 2009, 2, 149–164.

Viešosios sferos teorija ir jos taikymas žiniasklaidos tyrimuose. Žurnalistikos tyrimai, 2008, 1, 173–187.

Žiniasklaidos vartojimas ir pilietinis raštingumas. Iš Žiliukaitė R. et al. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis: kolektyvinė monografija. Vilnius: Versus aureus, 2006, 158–179.

Žiniasklaidos kokybė: nepatenkinti publikos lūkesčiai. Iš Žiliukaitė R. et al. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis: kolektyvinė monografija. Vilnius: Versus aureus, 2006, 180–198.

Žiniasklaidos koncentracija Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Informacijos mokslai, 2004, 29, 70–86.

Žiniasklaidos raida Lietuvoje 1988-1998 metais. Informacijos mokslai, 2001, 19, 92–100.
Paskutinių metų pranešimai konferencijose

Kaip TV ir radijas lemia kalbos pokyčius? Lietuvos socialinių mokslų forumas, Molėtų observatorija, 2018 gegužės 11–13.

"Speaker is the message": radijo ir televizijos kalbėtojų vaidmenys ir viešosios erdvės pobūdis, Lietuvos socialinių mokslų forumas, Molėtų observatorija, 2017 m. gegužės 19–21 d.

‘Let me finish!’ Development of Dialogic Interaction in Broadcast Talk from the Soviet era to the Present, Sociolinguistics Symposium 21, Mursijos universitetas, Ispanija, 2016 m. birželio 15–18 d.
 
Securitization of Russia in the Lithuanian media: An actor analysis, Constructed|Constructive Journalism, Briuselio žurnalistikos studijų institutas, Belgija, 2016 m. gruodžio 8–9 d.
 
Conversationalization on TV and Radio during the Last 5 Decades: Overlaps and Interruptions, Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna, Vilniaus universitetas, 2016 m. rugsėjo 28–30 d.

Different People, Different Language: Change of Speaker Types in the Lithuanian Media and Its Implications for Media Language, 6th Language in the Media Conference, Hamburgo universitetas, Vokietija, 2015 m. rugsėjo 7–9 d.

Foreign Languages and Borrowings in Lithuanian Advertising: Prevalence and Functions, The International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), Leipcigo universitetas, Vokietija, 2015 m. gegužės 26–29 d.

Archives and historical change. Reflections on the experience of developing broadcast media corpus from the Soviet period and beyond, Digital Archives, Audiovisual Media and Cultural Memory, Kopenhagos universitetas, Danija, 2013 m. lapkričio 14–15 d..

Užsienio kalbos didžiuosiuose ir mažesniuose miestuose, Kalba, erdvė ir tapatybė, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2012 m. lapkričio 16 d.

Medium-Sized, Eastern European, Postsoviet Urbanicity: Vilnius, Lithuania (stendinis pranešimas), Sociolinguistics Sympsium 19, Freie Universitat Berlin, August 21-24, 2012 (su Loreta Vaicekauskiene).

Goodbye Russian. Welcome English? A closer look into attitudes towards English and Russian in Lithuania, 11th Nordic Conference on Bilingualism, Aarhuso universitetas, Kopenhaga, 2017 m. birželio 14–16 (su Loreta Vaicekauskiene).

Status and Functions of Russian and Rnglish in Lithuanian Cities, Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai, Vilnius, 2010 m. rugsėjo 23-24 d. (su Loreta Vaicekauskiene).
 
Mokslinių tekstų vertimai

Kas yra naujienos?/What is News? In W. James Potter. Media Literacy. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005. (Pedagogų profesinio ugdymo centras, Informacinio raštingumo mokykloje programa).

Reklama kaip socialinis diskursas/Advertising as Social Discourse. In Ron Beasley, Marcel Danesi. Persuasive Signs. The Semiotics of Advertising. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2002. (Pedagogų profesinio ugdymo centras, Informacinio raštingumo mokykloje programa).
 
Tikslai/Rationales. In David Buckingham. Media Education. Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity Press, 2003. (Pedagogų profesinio ugdymo centras, Informacinio raštingumo mokykloje programa).

Reklamos iššifravimas/Deciphering Advertisements. In Jib Fowles. Advertising and popular culture. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996.