LT EN
Dalintis Facebook'e

Jogilė Teresa Ramonaitė

Trumpai apie mane

Man kalba – nuostabiai kasdienis ir kartu stebėtinai unikalus dalykas. Verbaline kalba mes išsiskiriam iš kitų tvarinių, tuo ji mus visus vienija tuo pat metu leisdama kiekvienam išlikti unikaliam savo stiliumi, žodynu, net tartimi. Gal dėl to, kad pati labai mėgstu šnekėti, mane labiau domina sakytinė kalba. Pagrindinė tyrimų sritis – antrosios kalbos įsisavinimas, kitaip tariant, man įdomu, kaip viskas vyksta, kai jau vieną kalbą mokantis žmogus susiduria su kita kalba visoje aplinkoje, kurioje jam reikia gyventi.

2002 m. baigiau Vilniaus jėzuitų gimnaziją, 2006 m. lietuvių filologijos ir užsienio (italų) kalbos bakalauro studijas Vilniaus universitete, 2008 m. vertimo studijas. 2008-2013 m. parengiau disertaciją Vytauto Didžiojo universitete tema Italų kaip antrosios kalbos įsisavinimas: įvaikinimo iš Lietuvos situacija. 2013-2015 m., podoktorantūrinės stažuotės, finansuojamos Lietuvos mokslo tarybos ir vykdytos Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos centre, metu atlikau tyrimą apie lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimo kelią. Skirtingų studijų pakopų ir tyrimų metu esu stažavusis Italijos universitetuose.
Publikacijos

Kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys: kieno poveikis stipresnis? Tarptautinio įvaikinimo situacijos tyrimas ir sąsajos su emigracija. Bendrinė kalba 94, 2021. 

[su Meilute Ramoniene] Kaip, kada ir kodėl užmirštama gimtoji kalba? Taikomoji kalbotyra 16, 2021, 1–24.

Do I need want to speak? Foreigners in a “small” language country. Journal of Baltic Studies 2020, 51 (1), 35-50.

Can we repeat what we do not say in L2? Taikomoji kalbotyra 14, 2020, 164–182. 

Bendratis lietuvių kaip antrojoje kalboje. Baltistica 2017, LII (1), 81–104.

Ką pasako tokios užsieniečių sudaromos formos kaip valgu ar žinėjau? Lietuvių kalba 2017, 11.

Kaip lietuviškai šneka užsieniečiai? Lietuvių kaip antrosios kalbos veiksmažodžio įsisavinimas, Baltistica 2015, L (2), 295–330. 

Kaip tirti antrosios kalbos įsisavinimą: skerspjūvio metodas. Taikomoji kalbotyra 2015 (7). 

Antrosios kalbos įsisavinimas natūralioje aplinkoje: įvaikinimo Italijoje atvejis. Taikomoji kalbotyra 2013 (2). 

Gimtoji ir pirmoji kalba. Ar visada jos sutampa? Darbai ir dienos 2012, 58, 51-62.

Į Italiją įvaikintų vaikų kalba įtėvių žvilgsniu. Kalbotyra 2011, 63 (3), 40-58.

Ar dar aktualūs vedybų giminystės pavadinimai sparčiai besikeičiančioje visuomenėje? Gimtoji kalba 2008, 8, 3-8.
Pranešimai konferencijose


Ar antrąja kalba apie save kalbu kaip apie kitą? Lietuvos socialinių mokslų forumas 2018, 2018 m. gegužės 11-13 d., Molėtų observatorija.

Do we first talk about others or about ourselves (in L2)? Sociolinguistics Symposium 22, 2018 m. birželio 27-30 d., Auckland, NZ.

“When I started speaking to the natives in their language my life began to change”. International Symposium on Bilingualism (ISB11), 2017 m. birželio 14 d., Limerick, Airija.

Do I have to learn the language?” Foreigners in “small” language country. AILA World Congress 2017, 2017 m. liepos 25 d., Rio de Žaneiras, Brazilija.

Language shift once off the airplane: language attitude role in international adoption. Sociolinguistics Symposium 21, 2016 m. birželio 15-18 d., Murcia, Ispanija.

Ar lietuvių K2 „kalbama bendratimis“? Ketvirtoji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija Kalba ir žmonės: įvairovė ir darna, Vilniaus universitetas, 2016 m. rugsėjo 28-29 d.

Ką pasako tokios lietuvių K2 formos kaip skrinda ar žinėjau? Lietuvių kaip antrosios kalbos veiksmažodžio įsisavinimo tendencijos. XII Tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 28-31 d., Vilnius.

Kaip užsieniečiai išmoksta lietuviškai? Lietuvos socialinių mokslų forumas 2015, 2015 m. gegužės 15-17 d., Molėtų observatorija.

The rejected stones: linguistic analysis of internationally adopted school-age children. AILA World Congress 2014, 2014 m. rugpjūčio 10-15 d., Brisbane (Australija).

Acquiring Lithuanian as an L2 in Lithuania: necessity and challenges. Konferencija „AILA – Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics“, 2014 m. gegužės 12-14 d., Jyväskylä (Suomija).

„Aš nežino, kaip pasakyti lietuviškai“: lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimas. Konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“, 2014 m. balandžio 24-25 d., Vilnius.

Language acquisition in international adoption: a path between L1 and L2. GSCP international conference 2014, 2014 m. balandžio 9-14 d., Stokholmas/Uppsala (Švedija).

Being a foreigner in a „small and difficult“ language country, is it easier or more difficult? Konferencija „Young Linguists‘ Meeting in Poznan (YLMP)“, 2014 m. balandžio 4-6 d., Poznanė (Lenkija).

Acquisition of Lithuanian in a natural context. Konferencija „Baltic and Scandinavian studies“, 2014 m. kovo 13-15 d., New Haven, CT (JAV).

Now you speak it, now you don't: L1 attrition in international adoption. Trečioji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“, 2013 m. spalio 3-4 d., Vilnius.

Atypical L2 acquisition in the case of preadolescent international adoption. International Symposium on Bilingualism - ISB9, 2013 m. birželio 10-13, Singapūras.

Antroji pirmoji kalba arba įvaikintų vaikų fenomenas. Lietuvos socialinių mokslų forumas 2013, 2013 m. gegužės 24-26 d., Molėtų observatorija.

„Žiūrėk, šitaip!“ Įvaikintų vaikų kalbos raidos ypatumai. Lietuvos socialinių mokslų forumas 2011, 2011 m. gegužės 21-22 d., Molėtų observatorija.

The development of utterances in a native-like L2 acquisition: a case study of internationally adopted 11-year-old. PLM 42nd Poznan Linguist Meeting “Language, discourse and society: Collective and individual aspects of social dynamics”, 2011 m. gegužės 1-3, Poznanė (Lenkija).

Į Italiją įvaikintų vaikų kalba įtėvių žvilgsniu. Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“, 2010 m. rugsėjo 23-24, Vilnius.

Code-switching in case of internationally adopted children. NordLing 1.5 PhD student conference, 2010 m. gegužės 28-29, Odensė (Danija).

Language acquisition and loss in the context of international adoption. 1st Young Linguists‘ Meeting in Poznan 2009. 2009 m. balandžio 24-26, Poznanė (Lenkija).