LT EN
Dalintis Facebook'e

Eglė Jankauskaitė

2012 m. Vilniaus universitete baigiau Skandinavų (danų) filologijos bakalauro studijas. Baigiamojo darbo tema – „Metaforos apie kalbą danų ir lietuvių metalingvistiniuose diskursuose“. 2016 m. Vilniaus universitete baigiau Skandinavistikos ir Europos magistro studijas. Baigiamojo darbo tema – „What? Apie ką tu?“: danų ir lietuvių įvairiakalbė vartosena socialiniame tinkle „Facebook“.

Nuo 2017 m. esu Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus doktorantė. Doktorantūros projekto tema – „Prozos kalbos redagavimo idėjos ir praktikos sovietmečio ir dabartinėje Lietuvoje“.

Domėjimosi sritys ir interesai:
 
  • kalbos ideologijos,
  • požiūris į kalbą,
  • jaunimo kalba.
Lietuvos kalbos redaktoriai kalbos standartizavimo ir kultūrinės produkcijos laukuose: konkuruojančių nuostatų derinimas. Taikomoji kalbotyra 17, 2022, 119–136.

Kalba ir galia. Kalbos redaktorių savimonė ir vaidmuo kalbos standartizavimo lauke. Darbai ir dienos 75, 2021, 47–62. 

Code-switching on Facebook in Denmark and Lithuania. Taikomoji kalbotyra 2018 (10): 1–27.