LT EN
Dalintis Facebook'e

Daina Urbonaitė

Daina Urbonaitė

daina.urbonaite@gmail.com
Doktorantė
 
Trumpai apie mane

2008 m. baigiau Vilniaus universiteto skandinavų (danų) bakalauro studijas. 2010 metais Vilniaus universitete įgijau skandinavų (danų) filologijos magistro laipsnį. 2011 m. Vilniaus universitete studijavau vertimą žodžiu.

Nuo 2015 m. esu Lietuvių kalbos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto ir Klaipėdos universiteto doktorantė. Doktorantūros projekto pavadinimas – “Kalbos sampratos (vertė ir funkcionalumas) gimtosios kalbos mokykliniuose vadovėliuose”. Planuoju analizuoti, kokią gimtosios kalbos sampratą vaikams pateikia mokykliniai vadovėliai, bei palyginti ją su kaimyninių bendruomenių, skandinavų ir vokiečių, vadovėliuose formuojamomis gimtosios kalbos nuostatomis.

Domėjimosi sritys ir interesai: 
     • kalbos ideologijos ir bendrinė kalba, 
     • kalbos politika, standartizavimo ideologijos, 
     • kalba ir tapatybė,
     • vertimas.
Publikacijos

Kaip apie kalbą kalba lietuvių kalbos vadovėliai gimnazistams. Taikomoji kalbotyra 12, 2019, 182-229.

[Su Loreta Vaicekauskiene]. Gimtoji kalba mokykloje: Vakarų Europos švietimo paradigmų istorija su šiandieninės Lietuvos prieskoniu. Archivum Lithuanicum 21, 2019, 233-254.

Kalbos samprata  kalbinio švietimo politikoje: Lietuvos ir Danijos lyginamoji analizė. Taikomoji kalbotyra 2017 (9).
Pranešimai konferencijose

Language ideology in L1 school textbooks in Lithuania and Denmark. 2nd International Conference of Sociolinguistics, Budapeštas, Vengrija, 2018-09-6/8.

Language ideology in teaching Lithuanian as L1 at school. The 11th conference of ARLE „Cultures, Arts and verbal Communication“, PhD students’ pre-conference, Talinas, Estija, 2017-06-14.

Kalbos funkcijos ir nestandartinės kalbos atmainos mokykliniuose gimtosios lietuvių kalbos vadovėliuose. Ketvirtoji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalba ir žmonės: įvairovė ir darna“, Vilnius, 2016-09-28/29.