LT EN
Dalintis Facebook'e

Garsinės ir vaizdinės straipsnių iliustracijos


Schoroškaitė, Vilija, Loreta Vaicekauskienė. 2019. Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 deš. iki šių dienų. Taikomoji kalbotyra 12, www.taikomojikalbotyra.lt

Garsines ir vaizdines straipsnio iliustracijas žr. čia:

2.   iliustracija
3.   iliustracija
6.   iliustracija
7.   iliustracija
11.  iliustracija
12.  iliustracija
13.  iliustracija
18.  iliustracija
21.  iliustracija